Muzeum Geologiczne Uniwersytet Wrocławski

Zespół muzeum:

Muzeum Geologiczne

dr Urszula Kosarewicz (kierownik): urszula.kosarewicz@@uwr.edu.pl

mgr Anna Setlik: anna.setlik@uwr.edu.pl

mgr Joanna Białek: joanna.bialek@uwr.edu.pl

Muzeum Geologiczne