Muzeum Geologiczne Uniwersytet Wrocławski

Zbiory stratygraficzno-paleobotaniczne

 • Assmann - rośliny dwuliścienne z trzeciorzędu Szwajcarii (Oeningen) zebrane w latach 1872 - 1902;
 • Bocksch - paprotniki i rośliny nagonasienne z karbonu Dolnego Śląska zebrane w latach 1854 - 1859;
 • Costa da P. - paprotniki i rośliny nagonasienne z karbonu Portugalii zebrane w 1874 roku;
 • Ekspedycja Polarna 1868, 1873 - odciski liści roślin dwuliściennych, szpilkowych i skrzypowych z trzeciorzędu Spitzbergenu;
 • Feistmantel K. - paprotniki i rośliny nagonasienne z permu Czech zebrane w latach 1872 - 1873;
 • Geoppert H.R. - kolekcje z lat 1836 - 1874:
 • Gurley F.E. - paprotniki i rośliny nagonasienne z karbonu stanów Indiana i Illinois w Stanach Zjednoczonych zebrane w 1889 roku;
 • Gürich G. - paprotniki i rośliny nagonasienne z karbonu Górnego Śląska zebrane w latach 1881 - 1884;
 • Halfar A. - paprotniki i rośliny nagonasienne z karbonu Moraw w Czechach zebrane w latach 1865 - 1868;
 • Hartmann - paprotniki i nagonasienne z karbonu okolic Nowej Rudy w Sudetach Środkowych zebrane w latach 1906;
 • Holzapfel E. - rośliny szpilkowe i okrytonasienne z kredy Niemiec;
 • Kossmann B. - paprotniki i rośliny nagonasienne z karbonu Górnego Śląska zebrane w latach 1880 - 1888;
 • Krantz - rośliny paprociolistne i nagonasienne z jury Wielkiej Brytanii;
 • Micek W. - paprotniki i rośliny nagonasienne z karbonu Dolnego Śląska;
 • Nathorst A.G. - paprotniki i rośliny nagonasienne z triasu Szwecji zebrane w latach 1878 - 1907;
 • Pax - rośliny dwuliścienne z trzeciorzędu Dolnego Śląska;
 • Roemer F. - paprotniki i i rośliny nagonasienne z karbonu Polski zebrane w latach 1856 - 1868;
 • Runge B.R. - skrzemieniałe drewno i flora owocowo-nasienna z trzeciorzędu Łużyc, Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska;
 • Sadowska A. - owoce i nasiona roślin okrytonasiennych z trzeciorzędu Dolnego Śląska (Gozdnica), zebrane w latach 1970 - 1991;
 • Schreiber - odciski liści roślin okrytonasiennych z trzeciorzędu Grecji (Kumi) zebrane w roku 1872;
 • Stolarczyk - paprotniki i rośliny nagonasienne z karbonu Górnego Śląska zebrane w latach 1957 - 1958;
 • Völkel - paprotniki i rośliny nagonasienne z karbonu Dolnego Śląska zebrane w latach 1857 - 1882;
 • Wagner - paprotniki i rośliny nagonasienne z karbonu Niemiec zebrane w latach 1865 - 1868;
 • Weiss E. - paprotniki z permokarbonu Afryki Wschodniej zebrane w latach 1864 - 1875;
 • Zakład Paleobotaniki ING UWr. - odciski liści roślin szpilkowych i dwuliściennych z trzeciorzędu Dolnego Śląska zebrane w latach 1950 - 1980;
 • Muzeum Geologiczne