Muzeum Geologiczne Uniwersytet Wrocławski

Zbiory stratygraficzno-paleozoologiczne

 • Blatz - amonity triasowe i kredowe z Wielkiej Brytanii zebrane w 1891 roku;
 • Czarnocki J. - trylobity kambryjskie z Gór Świętokrzyskich zebrane w latach 1918 - 1933;
 • Fabian H.J. - trylobity kambryjskie z Czech zebrane w 1933 roku;
 • Frech F. - małże triasowe z Włoch i z Węgier zebrane w latach 1893 -1902;
 • Frech F., Noetling - amonity triasowe z Pakistanu (Grzbiet Solny) zebrane w 1901 roku;
 • Gallinek E., Bener - fauna jurajska ze środkowej Polski (rejon Inowrocławia) zebrana latach 1893 - 1894;
 • Gorczyca-Skała J. - okazy koralowca Cambrotrypa z Gór Kaczawskich w Sudetach Zachodnich zebrane w 1966 roku;
 • Gunia T. - fauna górnodewońska depresji Świebodziec zebrana w 1962 roku;
 • Gürich G. - fauna kambru, ordowiku i syluru Gór Świętokrzyskich, w tym pierwsze trylobity dokumentujące kambr na tym obszarze, zebrane w latach 1890 -1896;
 • Hacht U. - fauna z narzutniaków sylurskich wyspy Sylt (Niemcy) zebrana w 1979 roku;
 • Haydukiewicz J. - konodonty dewońskie i karbońskie z Gór Bardzkich w Sudetach Środkowych, odkryte i opracowane przez kolekcjonera w latach 1974 - 1981;
 • Isakar M. - ramienionogi i trylobity sylurskie z wyspy Saarema, Estonia;
 • Jerzykiewicz T. - fauna kredowa z niecki Krzeszowa, Gór Stołowych i rowu górnej Nysy w Sudetach Środkowych zebrana w latach 1965 - 1971, wraz z rewizją oznaczeń niektórych wcześniej znalezionych okazów;
 • Kłapciński J., Karwowski L. - małże permskie z rdzeni wiertniczych z monokliny przedsudeckiej zebrane w 1976 roku;
 • Krantz A. - małe kręgowce jurajskie z Wielkiej Brytanii zebrane w latach 1969 - 1870;
 • Krzyż A. - fauna dolnego karbonu z Ptasiej Kopy w Wałbrzychu zebrana w 1985 roku;
 • Lindström - trylobity kambryjskie ze Szwecji (Andrarum) zebrane w latach 1885 - 1888;
 • Niedźwiedzki R. - mięczaki z triasu Śląska Opolskiego zebrane w roku 1998;
 • Noetling - ramienionogi karbońskie z Pakistanu (Grzbiet Solny) zebrane w 1901 roku;
 • Posieczek J. - amonitowate z dewonu Dzikowca w Górach Bardzkich, Sudety Środkowe, opracowane przez R. Niedźwiedzkiego w 2001 roku;
 • Renz C. - amonity triasowe z Grecji (Argolis) zebrane w latach 1910 - 1918;
 • Oswald F. i Roemer F. - fauna z narzutniaków ordowickich i sylurskich z regionu przedsudeckiego (Polska), opracowana przez Ferdynanda Roemera w latach 1860 - 1863;
 • Roemer F. - głowonogi, małże i gąbki z kredy i trzeciorzędu Śląska Opolskiego;
 • Schwarzbach M. - trylobity kambryjskie z Niemiec (rejon Görlitz - Ludwigsdorf) zebrane w latach 1932 - 1933;
 • Stolley G. - małże i stawonogi kredowe ze Stanów Zjednoczonych (Teksas) zebrane w roku 1883;
 • Trautschold H. - szkarłupnie, ramienionogi i małże karbońskie z Rosji (Miaczkowa) zebrane w latach 1890 - 1893;
 • Taeger - szkarłupnie, ślimaki i małże trzeciorzędowe z Węgier (Tatabanya) zebrane w latach 1905 - 1906;
 • Urbanek Z. - konodonty ordowickie i dewońskie z metamorfiku Gór Kaczawskich w Sudetach Zachodnich, odkryte i opracowane po raz pierwszy przez kolekcjonera w latach 1972 - 1979;
 • Verbeck - małże, ślimaki i głowonogi z Sumatry zebrane w 1876 roku;
 • Volz W. - koralowce triasowe z Włoch (St. Cassian) zebrane w 1895 roku;
 • Wojciechowska I., Gunia T. - koralowce sylurskie z metamorfiku kłodzkiego w Sudetach Środkowych zebrane w 1971 roku;
 • Muzeum Geologiczne