Muzeum Geologiczne Uniwersytet Wrocławski

Zbiory regionalne

 • Dubiński K, Jarosz J., Kijewski P. - pełny profil serii złożowej Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego skompletowany w latach 1965 - 1977;
 • Dumicz M. - skały metamorficzne obrzeżenia Kotliny Kłodzkiej zebrane w latach 1958 - 1988;
 • Don J. - skały metamorfiku Lądka-Śnieżnika zebrane w latach 1964 - 1988;
 • Dyjor S.- skały osadowe i wulkaniczne permu i trzeciorzędu z wierceń na obszarze przedsudeckim;
 • Gorczyca-Skała J. - różne skały Sudetów i ich przedpola ze szczególnym uwzględnieniem skał metamorfiku kaczawskiego oraz skał osadowych rowu Wlenia, zebrane w latach 1960 - 1984;
 • Gunia T. - skały osadowe depresji Świebodzic zebrane w latach 1962 - 1968;
 • Haydukiewicz A., Baranowski Z.- skały metamorfiku kaczawskiego, w tym próbki melanży, zebrane w latach 1970 -1986;
 • Jerzykiewicz T. - skały osadowe kredy niecki śródsudeckiej, północnych Czech i Saksonii zebrane w latach 1970 - 1978;
 • Majerowicz A. - skały metamorficzne i magmowe masywu Ślęży oraz masywu granitowego Strzegomia-Sobótki wraz z osłoną zebrane w latach 1977 - 2002;
 • Mierzejewski M. - skały magmowe i metamorficzne bloku karkonosko-izerskiego zebrane w latach 1972 - 2002;
 • Niśkiewicz J. - okazy złożowe i skalne z terenu Polski zebrane w latach 1963 - 1993;
 • Oberc J. - skały osadowe Gór Bardzkich zebrane w 1977 roku;
 • Oberc-Dziedzic T. - skały magmowe i metamorficzne bloków łużyckiego i karkonosko-izerskiego zebrane w latach 1970 -1976;
 • Porębski S. - skały osadowe depresji Świebodzic zebrane w roku 1976;
 • Teisseyre H. oraz członkowie Grupy Geologicznej Prof. Dr H. Teisseyre - bogata i różnorodna kolekcja skał Sudetów i ich przedpola zebrana w latach 1946 - 1948;
 • Wojciechowska I. - skały metamorfiku kłodzkiego zebrane w latach 1960 - 1962;
 • Żelaźniewicz A. - skały metamorfiku Gór Orlickich zebrane w 1976 roku;
 • Zakład Geologii Stosowanej ING UWr - litologiczno-stratygraficzny profil serii złożowej Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów", opracowany przez A. Hałuszczaka w 1985 roku;
 • Muzeum Geologiczne