Muzeum Geologiczne Uniwersytet Wrocławski

Serdecznie zapraszamy wszystkich na warsztaty podczas których można w praktyce zapoznać się z pracą geologa. Zajęcia skierowane są do szkół, grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zarówno dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. Na chwilę obecną prowadzimy warsztaty z trzech tematów, ale staramy się stale poszerzać naszą ofertę.

Czas zajęć: ok. 1-1,5h, liczba uczestników: max 25 osób, koszt: 15zł/osobę (nie mniej niż 60zł za grupę)

warsztaty

„Zrób sobie amonita”

Zajęcia, na których każdy samodzielnie wykonuje gipsowe odlewy skamieniałości roślin i zwierząt sprzed milionów lat. W trakcie warsztatów dowiemy się też jak wyglądały oraz kiedy i w jakich środowiskach żyły organizmy, których skamieniałości posłużyły do wykonania odlewów.

warsztaty

„Rozpoznajemy minerały”

Warsztaty, w czasie których pokazujemy jak określać podstawowe cechy fizyczne minerałów takie jak np. barwa, pokrój czy twardość. Uczestnicy korzystając z specjalnie przygotowanych kart identyfikują minerały na podstawie oznaczonych przez siebie cech.

warsztaty

„Rozpoznajemy skały”

Na warsztatach będziemy się uczyć jak odróżnić skałę osadową od skały metamorficznej lub magmowej. Dowiemy się jak opisać teksturę, a jak strukturę skały i w jaki sposób badamy jej skład mineralny.

warsztaty

„Ciasteczkowa kopalnia”

Warsztat w trakcie którego każdy będzie mógł zostać właścicielem kopalni. Mając specjalnie przygotowane przez nas dukaty trzeba będzie zaplanować jak prowadzić wydobycie i jakie narzędzia zakupić. Przy okazji dowiemy się jak powstał węgiel, w jaki sposób się go wydobywa oraz co kryje się pod trudnym terminem „rekultywacja terenu”. Będzie też trochę matematyki :)

warsztaty

„Produkt czy surowiec”

Na tych warsztatach sprawdzimy jak wiele rzeczy codziennego użytku ma elementy wyprodukowane ze skał lub minerałów. Dopasujemy produkty do surowców, z których są wyrabiane. Dowiecie się też, gdzie w Polsce, a w szczególności na Dolnym Śląsku, wydobywane są różnego rodzaju złoża kopalin.
Muzeum Geologiczne