Muzeum Geologiczne Uniwersytet Wrocławski

Muzeum Geologiczne
im. Henryka Teisseyre
ul. W. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
tel. (71) 375 93 27
e-mail:
muzeum.geologiczne@uwr.edu.pl

Muzeum Geologiczne